مسئولیت اجتماعی ارمایل

مسئولیت اجتماعی به نقش ما در جهت حفظ، مراقبت و کمک به جامعه‌ای که در آن هستیم اشاره می‌کند و هدف آن کسب‌وکار مسئولانه‌ی همراه با تولید ثروت است.

مسئولیت اجتماعی به نقش ما در جهت حفظ، مراقبت و کمک به جامعه‌ای که در آن هستیم اشاره می‌کند و هدف آن کسب‌وکار مسئولانه‌ی همراه با تولید ثروت است.

موضوع مسئولیت اجتماعی سازمان‌ها و شرکت‌ها نسبت به جامعه از جمله موضوعات مهمی است که در سال‌های اخیر مورد اهمیت قرار گرفته است. مسئولیت اجتماعی سازمان‌ها مرتبط با مسئولیت سازمان در برابر جامعه، انسان‌ها و محیطی است که در آن فعالیت می‌کند. این مسئولیت فراتر از قوانین مرسوم و منافع مالی سازمان بوده و پیشرفت منافع اجتماعی را دنبال می‌کند.

مسئولیت‌های اجتماعی ارمایل

براساس تعاریف یاد شده مسئولیت اجتماعی ارمایل خود را متعهد به جامعه می‌داند. بر این اساس، علاوه بر اقدام به ارائه خدمات موثر و خلاق ارمایل همواره از مسئولیت‌های اجتماعی به عنوان یکی از مهم ترین ماموریت و آن، خواست خدا را داشته است، به کار خود ادامه خواهد داد.

دوست‌دار محیط‌زیست

با وجود پیشرفت های تکنولوژیکی استفاده کاغذ متاسفانه مورد نظر به روش مدرن است. یکی از اهداف ارمایل است تلاش برای تغییر این عادت و کمک به حذف کاغذ از زندگی معمول و بنابراین، به نجات محیط زیست.

ارمایل با حذف صددرصدی استفاده از کاغذ و ارائه خدمات به صورت الکترونیکی توانسته اقدامی مهم در زمینه حفظ محیط‌زیست داشته باشد. از میزان صرفه‌جویی ارمایل در مصرف کاغذ آگاه شوید.

فعالیت‌های خیرخواهانه

یکی از ارزشمندترین سرمایه‌‌ی سازمان‌های خیریه، فعالیت و مشارکت داوطلبانه افرادی است که مهارت و سرمایه خود را بدون هیچ چشم‌داشتی در اختیار آن‌ها قرار می‌دهند.

ارمایل نیز با توجه به ماموریت خود در راستای کمک به فعالیت‌های خیرخواهانه، خدمات خود را با افتخار و به‌صورت رایگان دراختیار آنان قرار می‌دهد. برای استفاده از این خدمات، درخواست خود را همراه با مدارک احراز هویت به مرکز پشتیبانی ارمایل ارسال نمایید.

بکارگیری نیروهای باانگیزه

ویژگی چشم‌گیر و بارز هر سازمانی وجود نیروی‌ انسانی باانگیزه و متخصص است که نقشی بنیادین در رشد و توسعه دارند. ما هم در این راستا و برای خدمت به سرزمین‌مان، به دنبال جوانان ایرانی خلاق و باانگیزه هستیم تا با کمک هم برترین‌ها را بسازیم و اثرگذار باشیم. به ما بپیوندید و در مکانی متفاوت رشد کنید.

مشتری‌مداری و کسب رضایت کامل

جلب مشارکت مردم و حضور ارزشمند آنان در تجارک باعث افتخار ما بوده و به‌منظور قدردانی از این حمایت، ارمایل نیز خدمات متقابلی را برای افزایش رضایت مشتریان خود ارائه می‌کند. این خدمات در بازه‌های زمانی متفاوت ارائه‌شده و در راستای ماموریت مشتری‌مداری و ارج نهادن به این حضور گرانبها می‌باشد.

بگذارید نیازهای شما را هم بشنویم

تماس بگیرید

کد پستی
رایانامه
لطفا برای بهرمندی از تجربه مطلوب‌تر از مرورگرهای مطرح استفاده کنید.